HS EPK

HS EPK tilbyr høy grad av driftsfleksibilitet og er et pakkesystem basert på displayer (lys). Den høye kvaliteten og påliteligheten sikres av små industrielle nettverksdataer, skannere og flatskjermer for avansert man-maskin kommunikasjon, og printere for aktuelle følgesedler. HS EPK kan benyttes enten i pick-by-light modus eller put-to-light modus.

En særskilt fordel ved dette systemet er den ekstreme skalerbarheten og tilpasningsmuligheten til eksisterende logistikksystemer. Hyllene er tilgjengelig i forskjellige størrelser og design. 

Pick-By-Light

I pick-by-light modus er ett display tildelt ett objekt. Operatøren får informasjon om antall kopier av det valgte objektet operatøren skal plukke. Dersom tall fra flere forskjellige displayer lyser opp skal alle objektene til den samme, aktuelle orderen.

Put-To-Light

I put-to-light modus korresponderer ett display til ett oppdrag. Produktene gjenkjennes (f. eks. ved hjelp av strekkode), og tallene på displayene indikerer hvor mange kopier av produktet som skal lagres i den respektive hyllen. 

Fordeler

  • Parallellplukking isteden for serieplukking
  • Fleksible og individuelle arbeidsprosedyrer
  • Mindre administrasjon og forbedret ordrekontroll
  • Minimering av kundeklager – færre ansatte til kundeservice
  • Elektroniske dokumenter og korrekte følgesedler og fakturaer